Dozory staveb

PROJEKCE A DOZORY > Dozory staveb

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

V průběhu realizace stavby je velmi důležitý technický dozor investora – tzv. TDI. Tento dozor nevnímáme pouze jako technický, ale také po právní stránce: Upozorníme vás na všechny nejasnosti, na všechna možná rizika, která vám může přinést vztah s dodavatelem. Pomůžeme vám s návrhem postupu jednotlivých kroků – ať už těch stavebních, nebo právě těch přípravných – kdy řešíte smlouvy, zálohy apod.

Při samotném technickém dozoru investora vás pak zastupujeme při jednáních s dodavatelem. Hlídáme zvolené stavební postupy a metody, použité materiály. Dáváme pozor také na vykázané práce – aby odpovídaly přesně tomu, co a jak bylo prostavěno.

STAVEBNÍ DOZOR

Při stavebním dozoru kontrolujeme kvalitu stavebních prací, financování stavby, harmonogram a průběh stavby s ohledem na právní předpisy. Náš stavební dozor vám garantuje, že všechny činnosti spojené se stavbou proběhnou správně, bez zbytečného zdržení, bez navyšování rozpočtu a v co nejvyšší kvalitě.

Také hlídáme správné a bezpečné provádění všech prací na stavbě. Pomůžeme vám i s přípravou podkladů pro stavební povolení, případně pro ohlášku při menších rekonstrukcích.

V neposlední řadě pak dbáme, aby stavba proběhla podle projektové dokumentace a platných předpisů a norem. V případě potřeby pak pomůžeme s úpravou projektu – pokud se při stavbě zjistí, že projekt by zbytečně navyšoval vaši investici, nebo neodpovídá v některém z detailů možnostem reálné stavby.

AUTORSKÝ DOZOR

Pokud byste chtěli zajistit pouze dozor stavby a jejího průběhu přesně podle projektové dokumentace, můžete využít náš autorský dozor – tzv. AD. Náš projektant na stavbě kontroluje provádění přesně podle vypracovaného projektu a upozorňuje na případné nesrovnalosti, které se mohou vyskytnout. Např. pokud projekt neodpovídá zjištěné realitě přímo na místě, nebo pokud dodavatel nemá zkušenost s některými navrženými detaily a chce volit jiný postup.

Při našem autorském dozoru hájíme vaše zájmy a stojíme vždy na vaší straně. Pomůžeme vám také v případě, kdy se vaše představa při výstavbě změní, a chcete pozměnit projekt. Umíme úpravy připravit tak, aby to neznamenalo žádné, nebo jen minimální zdržení stavby.