Speciální posudky

PROJEKCE A DOZORY > Speciální posudky

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ, ENERGETICKÝ AUDIT

Zajišťujeme termovizní měření a následně zpracováváme energetický audit. V něm prověřujeme budovy z pohledu využívání energie a nákladů na jejich provoz. Vyhodnocujeme kvalitu spotřeby energie a paliv, k čemuž vztahujeme náklady. Následně vám navrhneme opatření k nápravě nedostatků a nákladů spojených s jejich odstraněním. Z toho pak vypočítáme návratnost investice.

U náročnějších staveb připravujeme podrobné technické a projekční řešení energetických nedostatků včetně projektu financování. V případě potřeby zpracováváme předtím také studii proveditelnosti a podnikatelského záměru.

V průběhu auditu spolupracujeme s vámi a konzultujeme vaše potřeby a možnosti v oblasti nalezených nedostatků. Opatření tak navrhujeme v souladu s vámi a vaším pohledem na optimální variantu energetické náročnosti budovy.

VÝPOČET OSVĚTLENÍ A ZASTÍNĚNÍ

Vypracováváme akustické a hlukové studie, které vám slouží jako podklad při stavebním řízení pro hygienické stanice a stavební řady. Na základě zjištěných skutečností navrhujeme a případně provádíme protihluková opatření.

Provádíme výpočty pro navrhované stavební konstrukce objektu ve vztahu k propustnosti hluku. Následně projektujeme a případně provádíme akustická zesílení stavebních konstrukcí. V případě potřeby zajistíme i protihlukové kryty strojů, kabiny, vyřešíme akustiku velínů, protihlukové zástěny či obklady stěn a stropů.

Řešíme problémy s hlukem nejen ve výrobních halách, ale také v obytných prostorech, kulturních a sportovních zařízeních, restauracích či kancelářských prostorách.

AKUSTICKÉ A HLUKOVÉ STUDIE

Vypracováváme akustické a hlukové studie, které vám slouží jako podklad při stavebním řízení pro hygienické stanice a stavební řady. Na základě zjištěných skutečností navrhujeme a případně provádíme protihluková opatření.

Provádíme výpočty pro navrhované stavební konstrukce objektu ve vztahu k propustnosti hluku. Následně projektujeme a případně provádíme akustická zesílení stavebních konstrukcí. V případě potřeby zajistíme i protihlukové kryty strojů, kabiny, vyřešíme akustiku velínů, protihlukové zástěny či obklady stěn a stropů.

Řešíme problémy s hlukem nejen ve výrobních halách, ale také v obytných prostorech, kulturních a sportovních zařízeních, restauracích či kancelářských prostorách.

MĚŘENÍ VIBRACÍ, PRŮHYBŮ A DEFORMACÍ

Měříme celkové vibrace, vibrace budov, vibrace na pracovišti a jejich vliv na člověka. Může jít o vibrace způsobené dopravou, provozem strojů apod. Zajistíme vám měření vibrací včetně frekvenční analýzy a dodání autorizovaného protokolu. Výsledky porovnáváme s hygienickými normami a následně navrhneme případné antivibrační úpravy objektu.

Pomůžeme vám také se zpracováním posudků a měření pro různé deformace objektů, vč. průhybů a různých typů deformací. Posoudíme trhliny a jejich dopad na statiku budovy. Dodáme vám statický posudek, ve kterém zhodnotíme aktuální stav a navrhneme možná řešení případných nedostatků ovlivňujících závažně statiku objektu.