Projekce elektro a revize

PROJEKCE A DOZORY > Projekce elektro a revize

PROJEKCE V OBLASTI SILNOPROUDU

Vypracujeme komplexní projekt silnoproudých rozvodů, osvětlení včetně jeho ovládání (silově i datově), nouzového osvětlení, dieselagregátů a zdrojů nepřetržitého napájení, venkovního osvětlení a jeho řízení. Vypracujeme a zajistíme vám projekty přípojek elektrické energie VN a NN, vrchního i kabelového vedení VN a NN, stejně jako jeho přeložky. Umíme naprojektovat také tzv. inteligentní elektroinstalaci potřebnou pro chytré domy.

Projektujeme také hromosvody a napájení pro technologická zařízení – silové a přípojnicové rozvody.

Při projektech se snažíme co nejvíce optimalizovat hospodaření s energií, navrhujeme způsoby hlídání poruchových stavů, hlídání maxima odběru elektrické energie, signalizace poruch apod.

PROJEKCE V SLABOPROUDU

V slaboproudu vypracujeme projekty pro rodinné domy, administrativní budovy a průmyslové stavby. Především v oblasti zabezpečení PZTS (Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – dříve EZS), EPS (Elektrickou požární signalizaci), kamerových systémů CCTV a přístupové a docházkové systémy ACS. Projektovou dokumentaci zpracujeme pro pasivní i aktivní strukturovanou kabeláž, datové přípojky, rozvody a přeložky slaboproudých vedení, společné televizní antény apod.

Vypracovanou projektovou dokumentaci následně můžete použít i pro stavební řízení, se kterým vám umíme pomoci také – a to v rámci našich dalších služeb.

CHYTRÝ DŮM A INTELIGENTNÍ DOMÁCNOST

Vypracujeme projekty pro tzv. chytré domy a inteligentní domácnosti. Vypracujeme vám kompletní systémy pro všechny typy budov. Tyto technologie se týkají především vzduchotechniky, vytápění a chlazení, ovládání kotlů a kotelen, osvětlení, ovládání žaluzií a mnoha dalších technologií.

Jsme schopni navrhnout v případě potřeby také nadstavbovou část systému. Připojení na centrální pult ochrany, vizualizaci systému, skladování dat a způsob jejich dálkového přenosu.

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Provádíme výchozí, pravidelné a mimořádné revize elektrických rozvodů, hromosvodů a elektrozařízení. Poradíme a pomůžeme vám i s kontrolními měřeními intenzity a rovnoměrnosti osvětlení. Rozsah prováděných revizí: E2A – do 1kV střádavých, nebo 1,5kV stejnosměrných, včetně hromosvodu; E1A – bez omezení napětí, včetně hromosvodů.

Při revizích používáme i thermo kameru, díky níž jsme schopní zjistit současnou i budoucí poruchu na elektrickém zařízení. Před revizí vás upozorníme na možná omezení a na způsob zajištění jednotlivých elektrozařízení, aby nedošlo k úrazu. Následně vám pomůžeme i s návrhem a případně realizací oprav zjištěných nedostatků.