Podmínky souhlasu

PROJEKCE A DOZORY > Podmínky souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poptávkového formuláře

  1. Tímto udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů pro účely poptávkového formuláře společnosti HALOVÉ OBJEKTY s.r.o., se sídlem:

Slavíčkova 827/1a

638 00 Brno – Lesná

IČ: 04392680

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89660 (dále jen „Správce“). Souhlas udělujete, aby Správce mohl ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení, město, e-mail, telefonní číslo.

  1. Jméno, příjmení, město, telefonní číslo a e-mail musí Správce zpracovat za účelem zpracování kalkulace ceny vaší poptávky. Uvedené údaje budou zpracovány Správcem po dobu maximálně 3 let, nebo po dobu trvání spolupráce.
  2. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci smazání těchto osobních údajů.

Kontaktovat Správce můžete například tak, že zašlete e-mail na adresu info@projekce-dozory.cz nebo dopis na adresu Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno.

  1. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje mohou zpracovávat i tyto třetí strany:

Software pro zpracování e-mailů od společnosti Apple Inc.

Informační systém Caflou od společnosti Petr Macek & Co. s.r.o.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.